Anna Nederdal

Anna NederdalLivet utmanar oss alla på olika sätt och ger oss olika förutsättningar till att leva våra liv. Jag har fått ändra riktning mer än en gång i mitt liv, det har varit både glädjerikt och smärtsamt. Många gånger har jag känt mig mycket ensam och haft svårt att be om stöd. Idag förstår jag hur viktigt det är att be om stöd och att vi hjälper varandra. Därför har jag valt att berätta om min erfarenhet av sjukdomen Hashimoto och hur man blir fri från psykofarmaka, i hopp om att hjälpa människor i samma situation. Jag tror på människans egen kapacitet till läkning och att kunskap ger mod, som ger självkänsla och livskraft. Tillsammans blir vi starkare.

Läs mer om mina böcker