Anna Nederdal

Anna NederdalLivet utmanar oss alla på olika sätt och ger oss olika förutsättningar till att leva våra liv. Jag har fått ändra riktning mer än en gång i mitt liv, det har varit både glädjerikt och smärtsamt. Många gånger har jag känt mig mycket ensam och haft svårt att be om stöd. Idag förstår jag hur viktigt det är att be om stöd och att vi hjälper varandra. Därför har jag valt att berätta om min erfarenhet av sjukdomen Hashimoto och hur man blir fri från psykofarmaka, i hopp om att hjälpa människor i samma situation. Jag tror på människans egen kapacitet till läkning och att kunskap ger mod, som ger självkänsla och livskraft. Tillsammans blir vi starkare.

2016 startade jag Rådet för Rätten till Kunskap om Psykofarmaka och Psykiatri och hemsidan www.psyke.nu. tillsammans med Ewa Sjöholm. Psyke.nu syfte är att ge aktuell fakta och erfarenhet av psykofarmaka. Med hjälp av vetenskapliga studier och människors egen erfarenhet vill vi hjälpa dig att få en tydlig och mer sann bild av psykofarmaka och hur den påverkar människan. Vi tycker att alla som står inför medicinering av psykofarmaka har rätt till fakta och information om risker vid insättning, medicinering och vid utsättning. Kunskap är en förutsättning för att kunna ta ansvar för sin egen hälsa. Vi hoppas kunna hjälpa dig en bit på vägen i det viktiga arbetet.

Läs mer om mina böcker